Telefon: +48 (22) 670 22 12, 818 41 02

Email: biuro@milkhydrosan.pl


Wieże suszarnicze

Kategoria: Mleczarski

Proponujemy budowę instalacji suszarniczych z wykorzystaniem suszarni rozpyłowej:

•  wydajność odparowania wynosi 680 kg/h,
•  czynnik grzejny: para wodna, gaz, olej,
•  moc zainstalowana ok. 120 kW,
•  powierzchnia zabudowy 180 m2,
•  wymagana wysokość pomieszczenia to 18 m.

Suszenie rozpyłowe współprądowe w atmosferze gorącego przefiltrowanego powietrza koncentratów produktów mleczarskich:
•  mleko pełne,
•  mleko odtłuszczone,
•  serwatka,
•  maślanka,
•  białka serwatkowe.

Proponowane przez naszą firmę wieże suszarnicze gwarantują wysoką higienę produkcji. Wszystkie elementy suszarni, stykające się z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej.

 

Sterowanie pracą suszarni odbywa się z panelu operatora lub wizualizacji komputerowej. System zapewnia sterowanie i kontrolę pracy napędów elektrycznych urządzeń suszarni oraz regulację parametrów technologicznych.

Funkcje układu automatyki:

•  kontrola pracy filtrów powietrza procesowego,
•  regulacja temperatury powietrza suszącego,
•  regulacja i kontrola temperatury powietrza wylotowego z wieży suszarniczej i filtra workowego,
•  kontrola i utrzymanie właściwych podciśnień w całym układzie suszarniczym,
•  bezpieczny rozruch i zatrzymanie suszarni,
•  zapewnienie bezpieczeństwa produkcji.

Proponowana przez nas instalacja suszarnicza wyposażona jest w system bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Układ zabezpiecza urządzenia suszarni przed nadmiernym wzrostem temperatur poprzez ich kontrolę. Przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatur na wylocie z wieży suszarni, filtra workowego - powoduje załączenie systemu gaśniczego. System sterowania i pomiarów oparty jest na nowoczesnych i niezawodnych komponentach. Archiwizacja danych pozwala na kontrolę i analizę procesu technologicznego.

 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE SUSZARNI ROZPYŁOWEJ

RODZAJ PRODUKTU/ KONCENTRATU

Mleko odtłuszczone

Mleko pełne

Serwatka

Wydajność zasilania [kg/h]

1220

1200

1420

Zawartość suchej masy w koncentracie [%]

45

48

55÷8

Temperatura napływu [°C]

42

42

15

Temperatura wlotowa powietrza[°C]

185÷193

185÷193

165÷170

Wydajność/proszek [kg/h]

570

590

810

Zawartość wody w proszku [%]

4

2,5

3÷3,5

 

Ponadto oferujemy remont i poprawę rentowności już istniejących w zakładzie instalacji suszarniczych.

SUSZARNIA ROZPYŁOWA

Główne zespoły suszarni:
1. Zbiorniki buforowe z instalacją podawania koncentratu do suszenia.
2. Wieża suszarnicza z aparatem rozpyłowym.
3. System filtracji, grzania i rozdziału powietrza.
4. Cyklon, filtr workowy w układzie oddzielania proszku od powietrza.
5. Dosuszanie/chłodzenie proszku z zastosowaniem wibrofluidyzatora.
6. System transportu pneumatycznego  (próżniowy, nadciśnieniowy).
7. Magazynowanie proszku luzem- silosy proszku.
8. Pakownia proszku- worki 25 kg, big-bag.
9. Układ zasilania elektrycznego i automatyki.

W układzie technologicznym suszarni można zastosować podgrzewacz skrobakowy do podgrzania koncentratu. Proces ten korzystnie wpływa na rozpylenie koncentratu i odparowanie wody w wieży suszarniczej. Proponujemy budowę całego układu suszarniczego jak i poszczególnych zespołów.

Wieże suszarnicze

Kategoria: Mleczarski

Proponujemy budowę instalacji suszarniczych z wykorzystaniem suszarni rozpyłowej:

•  wydajność odparowania wynosi 680 kg/h,
•  czynnik grzejny: para wodna, gaz, olej,
•  moc zainstalowana ok. 120 kW,
•  powierzchnia zabudowy 180 m2,
•  wymagana wysokość pomieszczenia to 18 m.

Suszenie rozpyłowe współprądowe w atmosferze gorącego przefiltrowanego powietrza koncentratów produktów mleczarskich:
•  mleko pełne,
•  mleko odtłuszczone,
•  serwatka,
•  maślanka,
•  białka serwatkowe.

Proponowane przez naszą firmę wieże suszarnicze gwarantują wysoką higienę produkcji. Wszystkie elementy suszarni, stykające się z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej.

 

Sterowanie pracą suszarni odbywa się z panelu operatora lub wizualizacji komputerowej. System zapewnia sterowanie i kontrolę pracy napędów elektrycznych urządzeń suszarni oraz regulację parametrów technologicznych.

Funkcje układu automatyki:

•  kontrola pracy filtrów powietrza procesowego,
•  regulacja temperatury powietrza suszącego,
•  regulacja i kontrola temperatury powietrza wylotowego z wieży suszarniczej i filtra workowego,
•  kontrola i utrzymanie właściwych podciśnień w całym układzie suszarniczym,
•  bezpieczny rozruch i zatrzymanie suszarni,
•  zapewnienie bezpieczeństwa produkcji.

Proponowana przez nas instalacja suszarnicza wyposażona jest w system bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Układ zabezpiecza urządzenia suszarni przed nadmiernym wzrostem temperatur poprzez ich kontrolę. Przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatur na wylocie z wieży suszarni, filtra workowego - powoduje załączenie systemu gaśniczego. System sterowania i pomiarów oparty jest na nowoczesnych i niezawodnych komponentach. Archiwizacja danych pozwala na kontrolę i analizę procesu technologicznego.

 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE SUSZARNI ROZPYŁOWEJ

RODZAJ PRODUKTU/ KONCENTRATU

Mleko odtłuszczone

Mleko pełne

Serwatka

Wydajność zasilania [kg/h]

1220

1200

1420

Zawartość suchej masy w koncentracie [%]

45

48

55÷8

Temperatura napływu [°C]

42

42

15

Temperatura wlotowa powietrza[°C]

185÷193

185÷193

165÷170

Wydajność/proszek [kg/h]

570

590

810

Zawartość wody w proszku [%]

4

2,5

3÷3,5

 

Ponadto oferujemy remont i poprawę rentowności już istniejących w zakładzie instalacji suszarniczych.

SUSZARNIA ROZPYŁOWA

Główne zespoły suszarni:
1. Zbiorniki buforowe z instalacją podawania koncentratu do suszenia.
2. Wieża suszarnicza z aparatem rozpyłowym.
3. System filtracji, grzania i rozdziału powietrza.
4. Cyklon, filtr workowy w układzie oddzielania proszku od powietrza.
5. Dosuszanie/chłodzenie proszku z zastosowaniem wibrofluidyzatora.
6. System transportu pneumatycznego  (próżniowy, nadciśnieniowy).
7. Magazynowanie proszku luzem- silosy proszku.
8. Pakownia proszku- worki 25 kg, big-bag.
9. Układ zasilania elektrycznego i automatyki.

W układzie technologicznym suszarni można zastosować podgrzewacz skrobakowy do podgrzania koncentratu. Proces ten korzystnie wpływa na rozpylenie koncentratu i odparowanie wody w wieży suszarniczej. Proponujemy budowę całego układu suszarniczego jak i poszczególnych zespołów.

Wieże suszarnicze

Kategoria: Mleczarski

Proponujemy budowę instalacji suszarniczych z wykorzystaniem suszarni rozpyłowej:

•  wydajność odparowania wynosi 680 kg/h,
•  czynnik grzejny: para wodna, gaz, olej,
•  moc zainstalowana ok. 120 kW,
•  powierzchnia zabudowy 180 m2,
•  wymagana wysokość pomieszczenia to 18 m.

Suszenie rozpyłowe współprądowe w atmosferze gorącego przefiltrowanego powietrza koncentratów produktów mleczarskich:
•  mleko pełne,
•  mleko odtłuszczone,
•  serwatka,
•  maślanka,
•  białka serwatkowe.

Proponowane przez naszą firmę wieże suszarnicze gwarantują wysoką higienę produkcji. Wszystkie elementy suszarni, stykające się z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej.

 

Sterowanie pracą suszarni odbywa się z panelu operatora lub wizualizacji komputerowej. System zapewnia sterowanie i kontrolę pracy napędów elektrycznych urządzeń suszarni oraz regulację parametrów technologicznych.

Funkcje układu automatyki:

•  kontrola pracy filtrów powietrza procesowego,
•  regulacja temperatury powietrza suszącego,
•  regulacja i kontrola temperatury powietrza wylotowego z wieży suszarniczej i filtra workowego,
•  kontrola i utrzymanie właściwych podciśnień w całym układzie suszarniczym,
•  bezpieczny rozruch i zatrzymanie suszarni,
•  zapewnienie bezpieczeństwa produkcji.

Proponowana przez nas instalacja suszarnicza wyposażona jest w system bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Układ zabezpiecza urządzenia suszarni przed nadmiernym wzrostem temperatur poprzez ich kontrolę. Przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatur na wylocie z wieży suszarni, filtra workowego - powoduje załączenie systemu gaśniczego. System sterowania i pomiarów oparty jest na nowoczesnych i niezawodnych komponentach. Archiwizacja danych pozwala na kontrolę i analizę procesu technologicznego.

 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE SUSZARNI ROZPYŁOWEJ

RODZAJ PRODUKTU/ KONCENTRATU

Mleko odtłuszczone

Mleko pełne

Serwatka

Wydajność zasilania [kg/h]

1220

1200

1420

Zawartość suchej masy w koncentracie [%]

45

48

55÷8

Temperatura napływu [°C]

42

42

15

Temperatura wlotowa powietrza[°C]

185÷193

185÷193

165÷170

Wydajność/proszek [kg/h]

570

590

810

Zawartość wody w proszku [%]

4

2,5

3÷3,5

 

Ponadto oferujemy remont i poprawę rentowności już istniejących w zakładzie instalacji suszarniczych.

SUSZARNIA ROZPYŁOWA

Główne zespoły suszarni:
1. Zbiorniki buforowe z instalacją podawania koncentratu do suszenia.
2. Wieża suszarnicza z aparatem rozpyłowym.
3. System filtracji, grzania i rozdziału powietrza.
4. Cyklon, filtr workowy w układzie oddzielania proszku od powietrza.
5. Dosuszanie/chłodzenie proszku z zastosowaniem wibrofluidyzatora.
6. System transportu pneumatycznego  (próżniowy, nadciśnieniowy).
7. Magazynowanie proszku luzem- silosy proszku.
8. Pakownia proszku- worki 25 kg, big-bag.
9. Układ zasilania elektrycznego i automatyki.

W układzie technologicznym suszarni można zastosować podgrzewacz skrobakowy do podgrzania koncentratu. Proces ten korzystnie wpływa na rozpylenie koncentratu i odparowanie wody w wieży suszarniczej. Proponujemy budowę całego układu suszarniczego jak i poszczególnych zespołów.

Aktualności

Milk Hydrosan Sp. z o.o.                mapa polski

ul. Przemysłowa 5

05-250 Radzymin                                       

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. +48 (22) 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580

 
Wykonanie: Allwelt International || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Milk Hydrosan Sp. z o.o