Telefon: +48 (22) 670 22 12, 818 41 02

Email: biuro@milkhydrosan.pl


Aktualności

Mleczarski
Mleczarski
Soków, Napojów, Browarów
Soków, Napojów, Browarów
Chemii przemysłowej
Chemii przemysłowej
Ogólnospożywczy
Ogólnospożywczy
Jajczarski
Jajczarski
Alkoholowy
Alkoholowy
Owocowo - warzywny
Owocowo - warzywny
Ścieki mleczarskie
Ścieki mleczarskie
Procesy temperaturowe
Procesy temperaturowe
Zagęszczanie
Zagęszczanie
Magazynowanie
Magazynowanie
Suszenie
Suszenie
Krystalizacja
Krystalizacja
Linie technologiczne
Linie technologiczne
Mycie i czyszczenie
Mycie i czyszczenie
 Fruit – vegetable
Fruit – vegetable
 Dairy wastewater
Dairy wastewater
Temperature processes
Temperature processes
Concentration
Concentration
Storage
Storage
Crystallization
Crystallization
Washing and cleaning
Washing and cleaning
Dairy
Dairy
Juices, Beverages, Brewery
Juices, Beverages, Brewery
Chemistry
Chemistry
 Food industry
Food industry
Eggs
Eggs
Alcohol
Alcohol
Drying
Drying
Technological lines
Technological lines
Молочный
Молочный
 Соков, Напитков, Пивоварения
Соков, Напитков, Пивоварения
 Промышленной химии
Промышленной химии
Пищевой
Пищевой
Яичный
Яичный
 Алкогольный
Алкогольный
фруктово-овощной
фруктово-овощной
молочные стоки
молочные стоки
Температурные процессы
Температурные процессы
Сгущение
Сгущение
Накопление
Накопление
Сушка
Сушка
Кристаллизация
Кристаллизация
Технологические линии
Технологические линии
Мойка и чистка
Мойка и чистка

Milk Hydrosan Sp. z o.o.                mapa polski

ul. Wojnicka 2

03-774 Warszawa                                         

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. (+48) 22 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580

 
Wykonanie: Allwelt International || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Milk Hydrosan Sp. z o.o